Stängt för säsongen 

VÄLKOMMEN TILL ÖSTERBY CAMPINGFÖRENING

I NÄSHULTA

Kontakta campingvärden för bokning

              GPS KOORDINATER


Latitud: 59.231518 (N 59° 13' 53.46")

Longitud: 16.368685 (E 16° 22' 7.27")


Stuga 1

Stuga 2

Stuga 3

Brandsäker Camping


  • Tips och råd till dig som campinggäst om det börjar brinna.


  • Agera efter principen Rädda Varna Larma Släcka.


  • Rädda människor i fara.

  • Varna omgivningen och larma.


  • Försök släcka om du har släckare eller slang men ta inga risker. 


  • Vid behov av hjälp i en nödsituation ring 112.


BRANDRISK UTE är en app som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillhandahåller för privatpersoner.Säkerhet


  • Elkabel mellan elstolpen och ekipaget måste vara 2,5 mm2 (kvadrat)


  • Brandsläckare finns på området .


  • Säkerhetsavståndet mellan ekipagen måste vara minst 4 meter.

 

Förklaring till kartan

De blå dropparna är tappställen för dricksvatten 

D1-D10 gästplatser/dagplatser 

Campingen ligger i Österby Näshulta väg 214  Ca. 2 mil sydväst om Eskilstuna.